Acte necesare pentru intocmire de contract:


Persoane fizice:
  • buletinul proprietarului
  • actul de proprietate
Persoane juridice:
certificat inmatriculare al firmei
copie BI/CI administrator legal al firmei
  •   act spatiu al punctului de lucru
  •   stampila

 

Acte necesare

Program de ridicare

Ridicarea deseurilor menajere se face in baza unor programe prestalibilite si la cererea Beneficiarului;

TOALETE ECOLOGICE

SUCURSALE ROSAL

SISTEME SUBTERANE