Meniu Închide

ACTE NECESARE PENTRU INTOCMIRE CONTRACT

ASOCIATII

 • CERTIFICAT DE INREGISTRARE FISCALA AL ASOCIATIEI
 • PROCESUL VERBAL PRIN CARE S-A DESEMNAT PRESEDINTELE DE BLOC SI ADMINISTRATORUL
 • C.I. PRESEDINTE
 • NUMAR DE TELEFON AL PRESEDINTELUI SI AL ADMINISTRATORULUI, ADRESE E’MAIL
 • CONT BANCAR
 • NUMAR DE PERSOANE ACTUALIZAT

PEROSANE FIZICE

 • ACT IDENTITATE
 • ACT PENTRU LOCATIE (CF, CONTRACT VANZARE-CUMPARARE)
 • NUMAR TELEFON VALID, ADRESA E’MAIL

PERSOANE JURIDICE

 • CERTIFICAT DE INREGISTRARE
 • CERTIFICAT CONSTATATOR PUNCT DE LUCRU
 • ACT IN BAZA CARUIA SOCIETATEA FUNCTIONEAZA IN LOCATIE (CONTRACT DE INCHIRIERE, COMODAT, EXTRAS CF)
 • ACT IDENTITATE ADMINISTRATOR
 • CONT BANCAR, NR. TELEFON VALID, ADRESA E’MAIL, STAMPILA
 • DECLARATIE PROPRIETAR SPATIU PRIN CARE ACESTA ISI DA ACORDUL PENTRU INTOCMIREA CONTRACTULUI DE SALUBRITATE SI TOTODATA V-A NOTIFICA INCETAREA DE INDATA A CONTRACTULUI DE INCHIRIERE.
 • IMPUTERNICIRE IN CAZUL IN CARE PERSOANA CARE SEMNEAZA CONTRACTUL ESTE ALTCINEVA DECAT ADMINISTRATORUL.
 • DOVADA CALITATII DE REPREZENTANT LEGAL/ADMINISTRATOR (EX. CERTIFICAT CONSTATATOR EMIS DE ORC CARE SA CUPRINDA NUMELE REPREZENTANTULUI LEGAL, ACT CONSTITUTIV, STATUT SOCIETATE)
Scroll Up